პარტნიორები

CEA Tech არის CEA (საფრანგეთის ატომური ენერგიისა და ალტერნატიული ენერგიის კომისიის) ტექნოლოგიების კვლევის განყოფილება. CEA Tech– ის სამ ლაბორატორიაში (Leti, Liten და List) შეიმუშავეს ტექნოლოგიების ფართო პორტფოლიო ICT– ეს, ენერგიისა და ჯანმრთელობის დაცვისთვის.
CEA Tech ახდენს ინოვაციებზე ორიენტირებულ უნიკალურ კულტურას და შეუდარებელ ექსპერტიზას, ინდუსტრიისათვის ახალი ტექნოლოგიების შემუშავებასა და გავრცელებაში. CEA Tech ასევე აძლევს ბიზნესს წვდომას CEA– ს სხვა ოპერაციული განყოფილებების მიერ შემუშავებულ Key Enableting Technologies.
კვლევითი ინსტიტუტები
• Leti: მიკრო და ნანოტექნოლოგიები და მათი ინტეგრაცია სისტემებში.
• List: ჭკვიანი ციფრული სისტემები.
• Liten: ახალი ენერგეტიკული ტექნოლოგიები და ნანომასალები.

უკან