76 ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი, პროფესორი გიორგი თავაძე. 

Tavadze

გიორგი თავაძე იყო ცნობილი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე საქართველოს სახელმწიფო პრემიისა და გიორგი ნიკოლაძის სახელობის პრემიის ლაურეატი, უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის, ვერნადსკის სახელობის ოქროს მედლის კავალერი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი. მის მრავალფეროვან და მრავალ წახნაგა სამეცნიერო მოღვაწეობაში ერთერთი მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ნახევარგამტარულ მასალათმცოდნეობას. ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია დაარსდა 1962 წელს ჯერ კიდევ გიორგის მამის - აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის მიერ. მისი თაოსნობით ჩამოყალიბდა Si-Ge მყარი ხსნარების მიღების ტექნოლოგია მათი თერმოენერგეტიკაში გამოყენების მიზნით. როგორც კი გიორგი თავაძე ჩაუდგა ინსტიტუტს სათავეში მისი ყურადღება არ მოკლებია კვლევებს ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის მიმართულებით. საქართველოსთვის მძიმე 90-იან წლებში გიორგი თავაძემ შეუნარჩუნა ლაბორატორიას სიცოცხლე. უფრო მეტიც, მან მიიწვია პროფ ნოდარ კეკელიძე და ნახევარგამტარების რადიაციული კვლევების მიმართულება გადაიტანა მეტალურგიის ინსტიტუტში, სადაც ქართველი მეცნირებისთვის შექმნა ყველა პირობა ამ მნიშვნელოვანი საერთაშორისო თემატიკის კვლევების გასაგრძელებლად.

უბადლო მეცნიერმა და კარგმა ადამიანმა გიორგი თავაძემ შეინარჩუნა მასალთნცოდნეობის მრავალი დარგი, და დიდი მემკვიდრეობა დაუტოვა მომავალ თაობას.

აკადემიკოს ნოდარ კეკელიძის მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი (MRITSU)

ნივთიერებათა კვლევის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნოდარ კეკელიძე. ინსტიტუტს მისი სახელი მიენიჭა 2019 წელს, მისი გარდაცვალების შემდეგ.

აკადემიკოს ნოდარ კეკელიძის სახელობის ნივთიერებათა კვლევის ინსტიტუტის (MRITSU) გამჭოლი კვლევების სტიმულირება მის მონათესავე სხვადასხვა ინსტიტუტებთან და უნივერსიტეტებთან, იძლევა განსხვავებული შეხედულებების და ახალი იდეების ჩამოყალიბების შესაძლებლობებს.

ჩვენს შესახებ