საგანმანათლებლო სემინარი "მზის ელექტროსადგურების მონტაჟი"

საგანმანათლებლო სემინარი "მზის ელექტროსადგურების მონტაჟი"

საგანმანათლებლო სემინარი "მზის ელექტროსადგურების მონტაჟი"

საგანმანათლებლო პროექტი "მზის ელექტროსადგურების მონტაჟი" განხორციელდა Eberhard-Schöck-Stiftung-ის (ბადენ-ბადენი, გერმანია) მხარდაჭერით საქართველოში, ფოთის კოლეჯში "ფაზისი".

პროექტის ფარგლებში, ფაზისის კოლეჯის სახელოსნოს სახურავზე დამონტაჟდა 16,5 კვტ სიმძლავრის მზის ქსელის ელექტროსადგური და ჩატარდა ორდღიანი სემინარი კოლეჯის სტუდენტებისთვის.

16,5 კვტ სიმძლავრის მზის ელექტროსადგური ქსელის აღრიცხვის სისტემით ჩაერთო, რათა ჭარბი ელექტროენერგია მიეყიდა საქართველოს ენერგეტიკის გაყიდვების კომპანიას. ეს სისტემა კოლეჯის ენერგომოხმარებას მესამედით შეამცირებს, ხოლო ქსელ-მრიცხველის პროგრამით დაკავშირება ზაფხულში გამომუშავებული ელექტროენერგიის ეფექტურად გამოყენების საშუალებას მისცემს.

სემინარი 15 კოლეჯის სტუდენტისთვის მოიცავდა როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ ნაწილს. პირველ დღეს მოსწავლეებმა გაეცნენ ფოტოელექტროსადგურების ისტორიას, გლობალურ ტენდენციებს, ენერგეტიკულ ტრანზიციას, მზის ელექტროსადგურების ტიპებსა და მათ კომპონენტებს.

მეორე დღეს მოსწავლეებმა ააწყვეს და ექსპლუატაციაში შევიდა ჰიბრიდული მზის ელექტროსადგური.

ასევე, პროგრამული უზრუნველყოფის დახმარებით, მათ გამოთვალეს მზის ელექტროსადგური სამრეწველო ობიექტისთვის სადგურის მუშაობის გაანგარიშებით, კაპიტალური და საოპერაციო ხარჯების შეფასებით და ანაზღაურებადი პერიოდის გაანგარიშებით.

კურსის მთავარი მომხსენებელი იყო PV Georgia-ს ტექნიკური დირექტორი ირაკლი ბაბუნაშვილი, რომელსაც აქვს პრაქტიკული უნარები და კომპეტენციები სხვადასხვა ტიპის მზის ელექტროსადგურების დანერგვაში.

სემინარის გახსნისას საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული უნარების განვითარების სააგენტომ ხაზი გაუსვა პროექტის მნიშვნელობას რეგიონში და მთლიანად ქვეყანაში ფოტოელექტრული მრეწველობის განვითარებისათვის.

მომავალ წელს, Eberhard Scheck Foundation-სა და EUROSOLAR Georgia-ს თანამშრომლობის ფარგლებში, იგეგმება საქართველოს კოლეჯებში საგანმანათლებლო კურსების რეგულარულად ჩატარება მზის ელექტროსადგურების დამონტაჟების სამუშაო სპეციალობებში სპეციალისტების გადამზადების მიზნით.

უკან