აკადემიკოს ნოდარ კეკელიძის მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი (MRITSU)

ნივთიერებათა კვლევის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელია საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ნოდარ კეკელიძე. ინსტიტუტს მისი სახელი მიენიჭა 2019 წელს, მისი გარდაცვალების შემდეგ.

აკადემიკოს ნოდარ კეკელიძის სახელობის ნივთიერებათა კვლევის ინსტიტუტის (MRITSU) გამჭოლი კვლევების სტიმულირება მის მონათესავე სხვადასხვა ინსტიტუტებთან და უნივერსიტეტებთან, იძლევა განსხვავებული შეხედულებების და ახალი იდეების ჩამოყალიბების შესაძლებლობებს.

ჩვენს შესახებ